ufabegang-logo
regis
sign
ufabegang-logo
regis
sign

ข้อตกลงและเงื่อนไข ufabetgang

นโยบายและข้อตกลงที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัท ufabetgang และผู้สมัครใช้บริการ โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ UFABET กำหนดให้ ซึ่งแสดงว่าผู้สมัครได้ทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในนี้อย่างสมบูรณ์ อย่างไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

กติกาหลักและข้อตกลงของสมาชิก

 1. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ UFABET รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกมออนไลน์แบบโต้ตอบที่มีในเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ที่เรียกว่า “ข้อกำหนด”) ที่มีผลบังคับใช้ ท่านจะต้องยืนยันว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีในเนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าท่านยินดีที่จะยอมรับและปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดที่กำหนดไว้บนพื้นฐานนี้ โดยคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการเลือกเข้าร่วมเกมใด ๆ และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมนั้น
 2. สมาชิกที่ต้องการเข้ามาเดิมพันผ่านเว็บไซต์ UFABET จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของสมาชิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานที่ยืนยันอายุจากสมาชิกนั้น ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเอกสารยืนยันถูกส่งมาและได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง บัญชีสมาชิกจะถูกระงับชั่วคราวและไม่สามารถทำการเดิมพันได้จนกว่ากระบวนการยืนยันจะเสร็จสมบูรณ์
 3. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่สมาชิกรู้สึกว่ามีการเข้าระบบในบัญชีของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญเสียรหัสผ่าน ควรแจ้งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ UFABET โดยเร็วที่สุด การที่ไม่แจ้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าทุกการดำเนินการและธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้นั้น เป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และสมาชิกต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 4. เมื่อสมาชิกได้ดำเนินการวางเดิมพัน และการเดิมพันนั้นได้รับการยืนยันจาก UFABET เรียบร้อย ในความเป็นจริงสมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือทำการแก้ไขรายละเอียดการเดิมพันนั้นอีกต่อไป
 5. UFABET มีอำนาจและสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการเดิมพันที่ได้รับการวางโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์ในการควบคุมหรือแก้ไขผลลัพธ์ของการเดิมพันด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรมหรือมิชอบด้วยกติกาทั่วไป ในกรณีที่พบหลักฐานว่ามีการวางเดิมพันด้วยแบบแผนหรือวิธีที่ไม่ปกติ ทาง UFABET จะรับมือโดยการปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันนั้นและตามกรณีจำเป็นอาจดำเนินการปิดบัญชีของสมาชิกที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของบริษัท
 6. UFABET สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีของสมาชิกใด ๆ ตามความเห็นชอบและดุลยพินิจของบริษัท หากตรวจสอบและพบว่ามีการเดิมพันที่มีเจตนาฉ้อโกง หรือการเดิมพันจากบุคคล หรือกลุ่มที่กระทำการเป็นเจ้ามือรับแทง หรือกลุ่มบุคคลที่มีฝีมือมืออาชีพและเจตนาจะทำการเพิ่มโอกาสในการชนะจากเกมของบริษัท การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดกฎและข้อบังคับของ UFABET และเมื่อตรวจพบจะมีสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับผลการชนะและกิจกรรมทั้งหมดของบัญชีนั้น รวมถึงบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำอย่างเดียวกันกับบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงของเงินทุนของสมาชิก, บริษัทฯ อาจจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยแบบสุ่ม โดยการเก็บข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน และการวางเดิมพันของคุณ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย คุณอาจต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถยืนยันว่าบัญชีที่ใช้งานนั้นเป็นของคุณจริง และคุณต้องมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยในการใช้บัญชีของคุณเอง
 8. เมื่อข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง, คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด หากปรากฎว่ารายละเอียดดังกล่าวเป็นสาเหตุให้การดำเนินการทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆ ถูกปฏิเสธโดยสถาบันการเงินของคุณ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือเป็นหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่คุณไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือระบุข้อมูลให้ถูกต้องแก่บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด
 9. บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้สมาชิกมีบัญชีสมาชิกหลายบัญชี หากพบว่ามีสมาชิกที่สร้างหรือมีบัญชีสมาชิกเกินกว่าที่กำหนด, บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับ หรือยุติการใช้บัญชีทั้งหมดของสมาชิกดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือให้เหตุผลใดๆ แก่สมาชิกนั้น
 10. เมื่อมีการเสนอโบนัส, โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษใด ๆ ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นจำเป็นต้องทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับโปรโมชั่นนั้น ๆ หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น เขาควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ UFABET ก่อนการเข้าร่วมในโปรโมชั่น โดย UFABET มีสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือแก้ไขโบนัส, โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษในขณะใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่สมาชิก
 11. ก่อนจะทำการอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีของสมาชิก, UFABET มีสิทธิ์ที่จะต้องการเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิก เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่, หรือสลิปเงินฝากธนาคาร หากสมาชิกไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเอกสารที่ UFABET ต้องการ บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการทำธุรกรรม รวมถึงการยกเลิกสิทธิ์ในการเรียกร้องรางวัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากบัญชีนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้จะมีผลบังคับใช้และเป็นที่ยอมรับเหนือการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล, การแชท, หรือการสื่อสารผ่านโทรศัพท์

คำแนะนำเกี่ยวกับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชั่น”

 1. โปรโมชั่นที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนและเล่นเกมผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 2. การเข้าร่วมโปรโมชั่นจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 3. โปรโมชั่นไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ
 4. หากพบการใช้งานที่ไม่เป็นธรรมหรือการใช้ข้อผิดพลาดในระบบเพื่อกำไรส่วนตัว บริษัทจะยกเลิกสิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นและสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. โปรโมชั่นที่นำเสนอสามารถใช้ได้เฉพาะกับบุคคลคนเดียวในแต่ละครอบครัว หากมีที่อยู่, อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, หรือเลขที่บัญชีธนาคารที่ซ้ำกัน, เราจะถือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
 6. หากพบว่าสมาชิกใช้โบนัสอย่างไม่เหมาะสมหรือในทางที่ผิดกติกา UFABET มีสิทธิ์ยกเลิกหรือย้อนกลับโบนัสที่ได้รับ รวมไปถึงการยืนยันผลชนะที่เกิดจากโบนัสนั้นในบัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ยกเลิก เรียกคืน หรือปฏิเสธโปรโมชั่นใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การตัดสินใจของผู้บริหาร UFABET ทั้งหมดถือว่ามีผลบังคับใช้และเป็นที่สิ้นสุด

ความรับผิดชอบสูงสุดของ UFABET ต่อสังคมในฐานะผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์

UFABET ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง หนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร คือการกำหนดขอบเขตการให้บริการและการเข้าถึงให้แน่นอนว่าผู้ใช้บริการทั้งหมดจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และยืนยันว่าการใช้บริการมาจากตัวผู้ใช้งานเอง เพื่อป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงหรือการโอนเงินโดยไม่มีเจตนา ผ่านการตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้งานและบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกัน เพื่อป้องกันการใช้งานบัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยเหตุนี้ UFABET ยืนยันว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสมาชิกทั้งหมดเป็นหน้าที่สำคัญของเรา และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับที่ดีที่สุด